புரட்டாசி மாதம் (Oct)

சிந்தனைப் புரட்சிக்கு அழைப்பு

  இந்திய நாட்டின் இன்றைய அரசியல் நிலையை ஆழமாக விவரித்து; அதன் கடுமையான குறைகளை வெளிப் படுத்தி, அதற்கு மாற்றாக என்னென்ன செய்ய முடியும் என்பதை விளக்கும் கட்டுரை. குருதிப் புரட்சி எந்தப் பயனையும் நிலையாக விளைவிக்க முடியாது. மாற்றாக அனைத்துத் தரப்பினரிடையேயும் கருத்துப் புரட்சி ஏற்பட்டு அது எண்ணப் புரட்சியாக சிந்தனைப் புரட்சியாக உருவெடுத்து விட்டால் போதும், இந்த நாட்டில் நல்ல மாற்றங்கள் உருவாகி விடும் என்பதை இந்தச் சிறு நூல் விளக்குகின்றது.

  இதன் தொடர்ச்சியாக மற்றோரு சிறு நூலும் இதில் இணைந்துள்ளது. வேலூர் அருகே ஆசிரமம் அமைத்து  வாழ்ந்த ஒரு ஆன்மீகப் பெரியாருக்கு குருதேவர் எழுதிய நெடிய அஞ்சல் வடிவக் கட்டுரையே இது. ஆன்மீகத் தலைவர்கள் அருளாளர்களாக செயல்பட்டு நாட்டை ஆளும் அரசியல்வாதிகளாக ஆனால்தான் இந்திய நாட்டின் குறைகளையும், கறைகளையும் முழுமையாகச் சரி செய்து உயர்த்த முடியும் என்ற கருத்தோட்டம் உள்ள கட்டுரை இது.

முழுமையாகப் படிக்க...