இங்கே உள்ளீர்கள் :  முகப்பு > 2011 & 2010 இதழ்கள்
மேலே
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

2011 & 2010 இதழ்கள்

2011ஆம் ஆண்டில் 12 வெளியீடுகள் அச்சிடப் பட்டன. சனவரி முதல் டிசம்பர் வரையிலான 12 இதழ்கள் உள்ளன.

2010ஆம் ஆண்டில் வெளியாகிய வெளியீடுகளையும் இதேபோல் படிக்கலாம்.

 கீழே 'உள்ளடக்கம்' பகுதியின் மூலமாக அவற்றை எடுத்துப் படிக்கலாம்.

 


கட்டுரைகளின் தலைப்புப் பட்டியல்:

ஞானாச்சாரியார் வரலாறு கட்டுரைகள்

எங்களைச் சந்தித்தால்

அருளாட்சி அமைப்புப் பணி குருவாக்கியங்கள்

குருதேவரின் அருட்பட்டங்கள்

அருளுலக அறிமுக அறிவுரை அஞ்சல் - 10வது இ... மாநாட்டு மலர். திருச்சி ம.பொ.. அடியான்கள் மூலம் குலக்கொடி ம.கணேசனுக்கு எழுதப்பட்ட நெடிய அஞ்சல்.

1982இல் ம.பொ.. அடியான்களுக்கு குருதேவரின் உரை. - Parting Speech at Hotel Selvam during the last trip to REC Trichy.

மண்ணுக்குரைத்த மண்டல வாசகங்கள் - சித்தர் நெறி உலகியல் அறிமுகம் - 31/1/1983இல் குருதேவர் எழுதிய அஞ்சல் கட்டுரை.

தந்தை பெரியாருக்குப் பின் பகுத்தறிவுப் பணியின் நிலை - நன்னிலம் வெண்மனி அழகனுக்கு எழுதப் பட்ட அஞ்சல் கட்டுரை

பெரியார் சொல்லடி நாயனார் - அருளுலக இருளகற்றிய அறிவுச் சுடரே பெரியார் ஈ.வெ.ரா.

சித்தர் நெறிச் செல்வரே பெரியார் ஈ.வெ.ரா.

இந்துமதம் பற்றிய குருபாரம்பரிய வாசகம் - அமராவதியாற்றங்கரைக் கருவூறாரின் குருபாரம்பரிய வாசகம்

அருட்போர் பற்றிய விளக்கம் - குருதேவர் தமது 58வது பிறந்த நாள் செய்தியில் கொடுத்த விளக்கம்.

தமிழர் மதமே இந்துமதம் கட்டுரை (26.1.81இல் இரா.இரா.முத்திரைக் கோட்டை சித்தரடியான் புலவர் பெ.வைத்தியலிங்கத்திற்கு எழுதிய வாழ்த்து அஞ்சல்.)

22.1.81இல் வேடசந்தூர் பரஞ்சோதி மகான் எழுப்பிய கேள்விகளும், அவருக்கு குருதேவர் எழுதிய விளக்க அஞ்சலும்

ஆயுதப் புரட்சியல்ல, காகிதப் புரட்சியே - 1985இல் எழுதப்பட்ட கட்டுரை அஞ்சல்.

சில குருபாரம்பரிய வாசகங்கள்

18.2.84இல் எழுதப்பட்ட அருட்படை வியூக அமைப்புச் சிந்தனை ஓலை (அழகுமலைப் பிள்ளைக்கு எழுதியது)

24.10.83இல் எழுதப்பட்ட இரண்டாவது முப்பெரு விழா முயற்சிப் பணிக் கருத்தோவியங்கள். - மதுரை மேலமடைப் பாண்டியனுக்கு எழுதியது.

..., .வி.தி. அருளாட்சி அமைப்புப் பணி அழைப்பு - வைகாசிப் பால்குட விழா பற்றிய கட்டுரை.

இந்துவேதமும், இந்துமதமும் அருளப்பட்ட முத்தமிழ் மொழி.

1979இல் சித்தரடியான் சத்தியமூர்த்திக்கு குருதேவர் எழுதிய இரு அறிவுரை அஞ்சல்கள்;

30/11/83இல் எழுதப்பட்ட 'செயல்விளக்க அறிவிப்பும், செயல்திட்டக் குருவாணையும்' பெரி.முத்தையாவுக்கு எழுதிய விளக்க அஞ்சல்;

31/12/82இல் எழுதப்பட்டது: சித்தர்களின் ஏட்டில் 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி பற்றியுள்ள குறிப்பு;

அன்புச் சேவுக! கட்டுரை அஞ்சல்;

1995 பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தி. 5-1-1995இல் எழுதப்பட்டது:

மார்கழி மாதம் பீட மாதம், சிறப்பான மாதம் என்பதற்கான விளக்கம்.

இந்துவேதத்தில் தை மாதத்தின் சிறப்புக்கள்.

10வது பீடாதிபதியின் குருபாரம்பரியம் - வட ஆரியர்கள் செல்வாக்கு பெற்ற விதம்,

சில அரிய சித்தர் நெறித் தத்துவங்கள் - மற்ற 48 வகைச் சித்தர்களின் நூல்களில் காணப்படாதவை.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு கவிதை


பதினெண்சித்தர்கள் படைத்த காயந்திரி மந்தரம்; அருளூறு காயந்திரி மந்தரம்

சிவபுராணம், சத்தி காயந்திரிகள்,

கற்பூரச் சோதி வழிபாட்டு மந்தரம்,

காயந்திரிகளைப் பயன்படுத்தும் முறை,

சிவராத்திரி பற்றிய சுருக்க விளக்கம்,

சீவகாயந்திரி மந்தரம்,

கடவுள் தமிழ், தெய்வத் தமிழ், தேவத் தமிழ் - சில பத்திகள் மட்டும்.

... கொள்கை விளக்க அறிமுகவுரை

...யின் ஐம்பெருங்குழுவும் எண்பேராயமும் அளிக்கும் முடிவுரை

மதப்புரட்சியல்ல, மதவழிப் புரட்சியே!

மதவழிப் புரட்சியே நாட்டை மறுமலர்ச்சி அடையச் செய்யும்

...யும், .வி.தி.யும் - செயல்திட்ட அறிக்கை

கொள்கை விளக்கம் - ...யும், .வி.தி.யும்

பதினெண்சித்தர்களின் அருள்வழங்கு முறைகள்

குருமாரியம்மன் காயந்திரி

கோயில் ஒழுங்கு புத்தகம்,

அன்புச் சேவுக - அரசியலுக்கு உட்பட்டது மதமா? மதத்துக்கு உட்பட்டது அரசியலா?,

பிறாமணர் எனும் வடஆரியரின் ஊடுருவலால் தமிழர் வீழ்ச்சி

ஆரியமாயையால் அன்னியர்களே தமிழரின் வழிகாட்டிகளானார்கள்

தமிழினத் தலைவர்களின் தோல்வி

சமயத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கும் போர்! போர்! போர்!

தமிழர்களின் அரசியல் நிலையின் கேவலங்கள்

அரசியல் மோசடிகளை வெல்லக் கூடிய தத்துவத் தலைமை தேவை

தமிழினத் தாழ்ச்சியைப் போக்கக் கூடியது சமுதாய உணர்ச்சியா? அரசியல் உணர்ச்சியா?

கண்டப்பக் கோட்டைக் கருவூறார் எழுதிய ஆதிசங்கரர் வரலாறு,

12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியின் எழுத்துக்களிலிருந்து சங்கரர் வரலாறு

ஆதிசங்கராச்சாரியார் பற்றிய குருபாரம்பரிய வாசகங்கள்.

ஆதிசங்கரர் பற்றிய கட்டுரைகள் தொடர்ச்சி,

சித்தரடியான் நிலை விளக்கம்,

தமிழர்கள் மறு சிந்தனைக்கு ...

தமிழர்கள் மறுசிந்தனைக்கு... சித்தர் கருவூறார் அ.வி.தி. மையம் அமைப்பது பற்றி விளக்கம்,

குருபாரம்பரியம் தரும் ஏசுநாதர் வரலாறு

மெய்யான இந்துமதமும், பொய்யான ஹிந்துமதமும் - "தமிழர்களின் மறுசிந்தனைக்கு" கட்டுரையிலிருந்து.

தமிழர்களின் மறுசிந்தனைக்கு என்ற கட்டுரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மெய்யான இந்துமதமும் பொய்யான ஹிந்து மதமும் என்பதைப் பற்றிய விளக்கங்கள்

ஆதிசிவனார் தமிழில் அருளிய இந்துவேதத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்; இந்துமதத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் - முதல் பகுதி

ஆதிசிவனார் இந்துவேதத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - இரண்டாம் பகுதி

ஆதிசிவனார் இந்துவேதத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - மூன்றாம் பகுதி

ஆதிசிவனார் இந்துவேதத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - நான்காம் பகுதி

ஆதிசிவனார் இந்துவேதத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - இறுதிப் பகுதி,

சித்தர்களும் அவர்கள் தொடர்பான கருவறைகளும்,

தமிழுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? எப்படிச் செய்யவேண்டும்? எப்பொழுது செய்ய வேண்டும்?

« முந்தைய பக்கம் மேலே அடுத்த பக்கம் »

மேலே
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

எங்களது குருதேவர்

 Gurudevarதஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய 11வது பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதி  ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்களின் வழி வந்த வாரிசே எங்களது குருதேவர். இவர் காலத்தில்தான் விண்ணும் மண்ணும் இணையும் என்ற ஏட்டுச் செய்தி இருப்பதால் குருதேவர் அவர்கள் எண்ணற்ற மானுடர்க்கு அருளை வழங்கி பேரருட்கொடை வள்ளலாகத் திகழ்கின்றார்.  சென்னையை அடுத்த செங்குன்றத்திலிருந்து 6 கல் தொலைவில் உள்ள காரணோடை என்ற இடத்தில் இவரது எண்ணற்ற சமாதிகளுள் ஒரு சமாது உலகறிய அமைந்துள்ளது.

 அருளாட்சி நாயகம்

11th Pathinen Siddhar Peedamதஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய 11வது பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதி, அண்டபேரண்ட அருட்பேரரசர், இந்து வேத நாயகம், இந்து மதத் தந்தை, ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங் கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். இவரே பிற்காலச் சோழப் பேரரசின் தந்தையும் அரசகுருவும் ஆவார். தமிழர்களுக்காகத் தமிழனே ஆளக் கூடிய ஒரு பேரரசாக, அருட்பேரரசாக பிற்காலச் சோழப் பேரரசை உருவாக்கி வளர்த்தார். தஞ்சைப் பெரிய கோயிலில் போர்க்கால, போர்க்கோலத்தில் வீற்றிருக்கின்றார்.

மேலே
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

|| குருதேவர் வலைத்தளம் || குருதேவர் அச்சிட்டவை || இந்து வேதம் ||

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |