2015 - ஆகசுட்டு சிறப்பிதழ்

வினாயகர்-பிள்ளையார்-கணபதி - ஆய்வுக் கட்டுரைகள்

1. வினாயகர் = பிள்ளையார் <> கணபதி

2. வினாயகர்-விக்னேசுவரர்-கணபதி-பிள்ளையார்

3. பிள்ளையார், வினாயகர், கணபதி வழிபாடு, வணக்கம்

4. பிறணவ ஓங்காரத் தேவகுமாரக் காயந்திரிகள்.

 

PDF கோப்பாகப் படித்திட இங்கே click செய்யவும்....

PDF படிக்க முடியவில்லை என்றால்....